Egernsund Vandværk

www.egernsundvand.dk

I tilfælde af ledningsbrud kontaktes

Egernsund VVS  v/ H.P. Matzen, Sundgade 98, 6320 Egernsund
  
Telefon 74 44 93 17    mobil: 21 70 23 17

Bestyrelsen.
Bjarne Bohsen (formand), Kystvej 6a, 6320 Egernsund, tlf 74 44 08 86  bohsenegernsund.dk
Henry Godt (næstformand), Benediktesvej 116, 6320 Egernsund
Henrik Kristensen, Teglparken 42, 6320 Egernsund
Robert Hansen, Sundgade, 6320 Egernsund

e-mail: vandvaerk@egernsund.dk

75 års jubilæum 25 april 2009
          se billeder fra Åbent Hus
          læs jubilæumsskrift ( vandværkets historie )