Egernsund Vandværk

www.egernsundvand.dk

I tilfælde af ledningsbrud kontaktes

Egernsund VVS  v/ H.P. Matzen, Sundgade 98, 6320 Egernsund
  
Telefon 74 44 93 17    mobil: 21 70 23 17

Bestyrelsen.
Bjarne Bohsen (formand), Kystvej 6a, 6320 Egernsund,  bohsenegernsund.dk
Henrik Kristensen, Teglparken 42, 6320 Egernsund
 

e-mail: vandvaerk@egernsund.dk

75 års jubilæum 25 april 2009
          se billeder fra Åbent Hus
          læs jubilæumsskrift ( vandværkets historie )