Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer.
Den årlige generalforsamling holdes i oktober måned, umiddelbart forud opkræver bestyrelsen det årlige kontingent.
På generalforsamlingen aflægger formanden beretningen og kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Formanden og 1 bestyrelsesmedlem, 1 suppleant samt en revisor er på valgt i lige år.
I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant samt 1 revisor.
Genvalg kan finde sted.
Formanden vælges direkte på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med kasserer og sekretær.

 

Bestyrelsen er på nuværende:

Formand
                  

Kaj Andersen
Havnevej 92
6320 Egernsund
29 36 04 01
egernsundseniorer@egernsund.dk
Næstformand  Gerda Christensen
Æblehaven 16
6320 Egernsund
30 44 45 25
Kasserer Else Clausen
Kystvej 23
6320 Egernsund
74 44 23 40
Sekretær Laila Didrichsen
Skodsbølvej 100
6310 Broager
74 44 29 01
Bestyrelsesmedlemmer. Niels Theisen
Kværs
Suppleanter Tove Haussmann
Æblehaven 12
6320 Egernsund
 
Hans Jørgen Conrad
Benediktesvej 98
6320 Egernsund 
Revisor Steen Petersen 
Lone Nicolaisen