Vil du være med til at holde gang i Egernsund Seniorers mange aktiviteter. -  Så meld dig ind.
         Medlems kontingent for året er kun kr.100.00

        Indmeldelsen kan ske til kasserer Else Clausen, Kystvej 23, Egernsund. tlf: 74 44 23 40

       Aktiviteter 2019