Egernsund, den 28. oktober 2012.

Referat fra Stjernemødet, den 23. okt. 2012 i Matzens kantine.

Mødt var: Poul, Gerhard, Ejvind, Bjarne, Preben, Verner, Kuddi og Ib.

Afbud fra: Dennis , Hans Jørgen og Willy – der samtidig meddeler, at han stopper efter 22 år.

Dagsordenen (alene sendt til opsætningsholdet) blev gennemgået med følgende resultat.

1.       Datoen for opsætning ændres til den 1. december 2012. Start hos Bjarne kl. 8.30 – læsning af stjerner - efterfølgende kaffe i Rathje’s gl. bageri – opsætning af stjernerne – afslutning med bowling kl. 17-19 i Kruså. Bjarne sørger for transport og Ib sørger for bestilling m.m.

2.       Efter at Willy har valgt at stoppe – enedes vi om – ikke at indkalde en reserve. Resten har meldt sig klar.

3.       Bjarne sørger for tilladelse til at hænge stjernen op ved det gamle cafeteria på Havnevej. Ejvind sørger for skiftning af sikringer ved Skovparken – Teglparken og Benediktesvej.

4.       Hans Jørgen sørger for at der er strøm på gadebelysningen den 1. december fra morgenstunden + ved de slukkede lampesteder, der er markeret med ”ude af drift”.

5.       Stjernerne afmonteres lørdag, den 5. januar 2013 – start kl. 9.00 på Egernsund Brandstation. Gerhard sørger for det praktiske – kaffe og brød – Verner leverer en enkelt. Poul sørger for det kulinariske.

6.       Økonomi – vi er 20 Stjerneydere og har en kassebeholdning på kr. 4.410,25. Sidste år blev vi pålagt at montere nye relæer på samtlige masterne (vi har 45 stjerner) for at gøre det lovligt at hænge stjernerne op. Det var en temmelig stor investering – hvor vi sidste år betalte første rate på kr. 25.000,00 – så vi skylder stadig kr. 11.000,00 til Egernsund El. Vi modtog et tilskud fra Sydbanks fond på kr. 3.000,00. Da vi allerede har fået tilsagn fra Sønderborg Kommune om, at vi i år får det årlige tilskud på kr. 10.000,00 – er det ikke nødvendigt at ændre på kontingentets størrelse – hvis Sønderborg Kommune derimod stopper for tilskud til belysningen, vil det blive nødvendigt at forhøje kontingentet. Kontingentet er derfor uændret kr. 300 årligt – beløbet bedes indbetalt senest den 15. december 2012 på foreningens konto i Sydbank – reg.nr. 8060 – konto 1000708. Der udsendes ikke faktura – men hvis man gerne vil have en – så giv venligst besked til Ib@egernsund.dk – så sender jeg en. Nogle har automatiske aftaler om betaling – så tjek lige – så beløbet ikke overføres 2 gange. Tømrergården er slettet som bidragsyder - manglende betaling.

7.       Der skal hvert år ansøges om lov til at etablere julebelysningen – er sket.

8.       Carl Matzen har givet grønt lys for lån af truck.

9.       Juletræet på Havnepladsen – størrelse 6-7 meter – forventes at ske ca. 13.00. Indtil nu, har vi ikke kunnet finde private sponsorer, der ønsker et træ fældet. Der blev nævnt en mulighed – jeg har kigget på træet – men finder det problematisk at fælde det– med risiko for husene omkring. Hvis vi ikke finder en sponsor – så er det Egernsund Borgerforening, der skal skaffe et træ.

10.   Behov for studsning af træerne på Skovparken/Teglparken – Kuddi kontakter kommunen (er sket) – vi medbringer grensaks og sav.

11.   Eventuelt: Ejvind oplyser, at han har gran til bevikling af stjerner liggende på lager. Poul nævnte mulighederne for stjernernes fremtidige opbevaring, som en mulighed ved den gamle skole – vi skal selv bidrage med arbejde og forvente en fremtidig årlig udgift til leje af lokaliteterne. Vi afventer hvad der sker. Beslagene fra den væltede elmast på Kystvej var der lidt tvivl om – hvor de lån.

Referent: Ib tlf. 74440201 – mail: Ib@egernsund.dk

NB: Såfremt der er “Stjerneydere” der er interesseret I fremover, at få tilsendt indbydelser til møder, så send mig en mail – så får i den fremover – da den p.t. alene sendes til dem, der sætter stjernerne op og vedligeholder disse.

Faktisk er jeg også interesseret i firmaets mail adresse, så jeg fremover kan sende bl.a. referaterne elektronisk. Så send mig venligst en mail på den, der fremover skal ha’ tilsendt referaterne.