Broager Kirke
4 km fra Egernsund
Åben for besøgende:
hver dag 8-18 
i tiden 1. april - 15. okt
Broager kirke foto hamsjel