Søsætning af sænkekasse til Egernsundbroen
 
En fantastisk billeddokumentation på søsætningen af sænkekasse til Egernsundbroen                                                                                                                                                                billederne er venligst udlånt af Hans Erhard Bock