Grundstødning på stranden ved Fjordvej Egernsund i 70´erne

Det var en kriegsfischkuter bygget under krigen til Kriegsmarine.
Her gjorde den tjeneste som Vorpost boot, deltog i sikringsstyrken omkring havne og nære kystområder.

Efter krigen har den været fransk krigsbytte og efterfølgende solgt til Belgien.

I 1952 blev skroget købt af tyskerne til deres Bundesgrenzschutz, som var en civil organisation.
Efter udrustning sejlede den i 3. Wachboot Flotille indtil 1956 hvor den blev overført til Bundesmarine.

Her indgik den i flådens tal 1. juli 1956 som FM 2 og en del af Schulgeschwader Ostsee.
Senere blev den en del af 2. Marineausbildungsbataillon

1. august 1963 blev den lagt i mølpose og kort efter udgik den af flådens tal og slogt.
Den lå efterfølgende i Hamburg hvor den langt hen ad vejen lå og rådnede op.
Tekst af Jørgen Nielsen Michelsen
Fotograf ukendt