Fotos fra det gamle Egernsund
i tilfældig rækkefølge
billederne er venligst udlånt af Nic. Johannsen, Egernsund