Egernsund skoles historie  
af Nic. Johannsen, Kystvej 9, 6320 Egernsund

 I 1730 og 40` opstod Teglværksindustrien ved Egernsund , og Beboerne – navnlig Teglværksejerne , eller Forpagterne  burde man vel egentlig kalde dem – udtrykte ønske om at faa en Skole i Egernsund 

Den første lærer ved skolen  , Peter Jensen , blev  Hertuelig beskikket Skoleholder i Egernsund
fra 07-04-1751 til 1764 , Lønnen var elendig , og som han suplerede ved arbejde som  Bødker .
Den første skole vi ved med sikkerhed , var paa Skippergade  ,
hvor Familien Andresen har haft Kulhandel og  vognmandsforretning  i flere Generationer

Den  28-01-1838 var der 138 børn i Skolen 
I 1859 var der 124 børn i Skolen                

Fra den 17-02-1864 til 23-05-1864 var Skolen lukket paa grund af Krigen ,
der var 112 børn  paa det tidspunkt

Der var kun én Lærer til at underviser  børnerne  indtil 1874 ,
hvilket aar  Matthias Matthias blev ansat, som andenlærer , dog kun det ene aar .

Iver Peter Lorenzen , 1875-1882 .
Jens Grevsen , 1882-1889 .
Hans Hansen Kunstmann , 1884-1909
Peter Christian Alnor var ansat som tredje lærer , 1881-1883 .

Der har ogsaa  ligget en privat skole paa Rendbjerg ,
kaldet Caroline Amalie skolen . ( opkaldt efter en af Hertugen af Augustenborg,s døtrer )

Ved Teglværket Matzen har der ogsaa ligget en skole for Teglværksejere-forpagternes børn
Efter forlydende skulle der Endvidere paa samme tid havde været en skole for Købmænd
Skippere  og Haandværkernes børn. Hvis og hvor den har ligget er stadigt ukendt .

I 1885 byggedes saa den Gamle Skole i Egernsund ,
som senere er blevet udvidet flere gange .

"Den Gamle Skole" 
fra før 1920

Af kendte lærere indtil 1920 kan nævnes

Christian Friedrich Buchard  1873-1887 
Johann Jessen  1887-1896
Jørgen Beck  1895-1897
Christian Riis 1896-1899
Nicolai Nivolajsen  1897-1901
Peter Jensen Møller  1890-1897
Friedrich Adolf Riemann  1897-1900
Hermann W. Schmidt  1911-1912
Ernst Petersen  1909-1911
Peter Jacobsgaard  1901-1902
Hans Christian Berggreen  1900-1901
Eduard Cornellius Hansen 1899-1902  
Jacob Hansen  1902-1905
Daniel Jensen  1901 1903
Klaudus Vollert  1903-1907
Georg H.A. Meyer  1909-1914
Ernst August Johannsen  1914-1920
Ador Christian Burgwald  1907-1920
Otto H. Timmermann  1913-1916
Elsa Margrethe Hermann  1916-1918 

Der har ogsaa været en Tysk  Skole- børnehave , bag ved ( Gaarne Post  ) ,
senere flyttes den  til Den Gamle Skole  , for saa i 1942 , at flytte til  det nuværende Baptisthus ,
hvor det stoppede i 1945 .