en ukendt Tysk damper , der under krigen lå ved Teglværksejer W. Christensen,s udskibningsbro ,
læg mærke til de 2 master ud for 3 lugen.
billede venligst udlånt af Nic. Johannsen