Derfor hedder byen Egernsund.
Sagn fortæller
I gamle dage, dengang sundet imellem Egernsund og Alnor ikke var så bred som den er i dag,
og hvor området på begge siden at sundet var tæt skov.
Træerne var så store at de næsten nåede hinanden, tværs over sundet.
De var så tætte i toppen at egern sprang fra træ til træ, over sundet fra Egernsund til Alnor.

Sådan fortæller historien.
Selvom man skulle tro det, har dette sted intet med den kære gnaver, egernet, at gøre.
I 1648 kaldes byen Ekernsundt. På grund af trykfordelingen er der sandsynlighed for, at Ekern henviser til et oprindeligt stednavn.
Derfor mener man, det betyder Den faste grund med egetræerne.
Ek betyder så eg, mens ern betyder fast undergrund på gammeldansk.
 
 

Første gang man hører om Egernsund er ca 1700 hvor man anlægger færgefart imellem Alnor og Egernsund

I 1775 skiver man i de Glückburgske Rigsarkiver:
"For 30 år siden var Egernsund ud over færgefart kun en skovrig egn,
 nu (1775) er der 6 teglværker hvoraf 3 er Glückburgske, 2 Graastenske og 1 Kongeligt.
Der bor 31 arbejdere ved værkerne."

I 1834 var der der i Egernsund:
1 bødker - 2 smede - 2 snedkere - 3 skræddere og 3 skomagere.
Flere kvinder var beskæftiget med at væve og i Distriksskolen gik 100 børn