I Egernsund findes hjertestartere på
Brandstationen, Damvej 3
Egernsund Tegl, Sundgade 3
Rendbjerghjemmet, Rendbjergvej 9

C.J. Skibs og bådbyggeri , Havnevej

se hjemmesiden www.hjertestarter.dk


Sådan bruger du en hjertestarter / AED (Automatisk Ekstern Defibrillator)

Når du har konstateret hjertestop, alarmeres 1-1-2, og herefter hentes en hjertestarter, hvor du skal gøre følgende:

  • Åben og tænd hjertestarteren, der med en stemme vil guide dig igennem hele forløbet.
  • Fjern tøjet fra personens overkrop og placer hjertestarterens to elektroder på brystet, som anvist på elektroderne.
  • Hjertestarteren vil fortælle dig, om du må røre ved personen, mens hjertestarteren analyserer personens tilstand.
  • Hjertestarteren giver besked på, om du skal fortsætte hjertemassage og kunstigt åndedræt eller afgive stød ved at trykke på en knap på hjertestarteren.
  • Det kan være nødvendigt med flere stød.
  • Lyt altid til hjertestarterens anvisninger.
  • Ved 1-1-2 opkald, lyt altid til det sundhedsfaglige personales vejledning.
  • Læg personen i stabilt sideleje, når der er normal vejrtrækning, og afvent ambulancen.


Læs mere på hjertestarter.dk