Egernsund Kystpromenade

klik for at forstørre
 
 |   Egernsund Kystpromenade  (pdf)   |   Stiruter  (pdf)   |   Giv din mening tilkende   |  ( sendes som e-mail til webmaster )


 

 

Attraktioner skal skabe flere tilflyttere

 

For nogle år siden - inden finanskrisen - så den fremtidige udvikling for Egernsund lovende ud. Planer om et attraktivt bomiljø i Teglværksbyen skulle tiltrække nye borgere til byen. Sportsforeningerne ville blomstre med stigende medlemstal og skolen blev ombygget til at klare et moderne børneunivers. Måske spirende tanker om et nyt butiksliv i byen?

 

Desværre udviklede det sig som bekendt anderledes. Finanskrisen kom, Teglværksbyen med 300 boliger måtte skrinlægges og det nyindrettede børneunivers lukkes p.g.a. faldende børnetal. Eleverne fordeles til naboskolerne hvor de finder nye venner og nye sportsaktiviteter. De lokale Sportsforeningerne mister medlemmer og må trække sig fra turneringer fordi de ikke at kan stille hold.

 

Foreningerne står nu tættere sammen og fusionerer i håb om overlevelse. Enkelte lokale ildsjæle kæmper for et socialt liv i Egernsund. Den gl. skole skal være det nye samlingssted. Det er vigtigt at alle bakker op om det. Der skal skrides til handling nu, for at stoppe den triste udvikling. Attraktioner og aktiviteter skal skabe interesse for at besøge byen og ønske at bosætte sig her. Her skal være dejligt at være og bo. Vi har skov, vand og flot natur. Turisterne bydes med bl.a. turistområdet på Fisknæs og Gråsten Slot. Vi har flere lystbådehavne, sommerhusområde og en gendarmsti der går gennem byen, samt badestrand og havnemiljø.

 

Egernsund hører til de få byer der har et havnemiljø med muligheder som skal udnyttes. Enhver havneby med respekt for sig selv har en kystpromenade. Således Sønderborg, Gråsten, Aabenraa, Flensborg, Glücksborg og mange flere. Menneskers rettighed til fri adgang langs vandet tiltrækker borger og turister.

Med en beliggenhed ved en af de flotteste og trafikerede fjorde vil en kystpromenade i Egernsund være en attraktion. Et nyt stykke gendarmsti fra havnepladsen langs kysten med tilslutning ved Fjordvej.

 

Gendarmstien er et af områdets stærkeste friluftsbrands og er med til at trække besøgende til fra nær og fjern. Gendarmstien er en af Danmarks bedst kendte og mest populære vandrerute. De vigtigste særkender er oplevelsen af det varierende landskab og de historiske vingesus.

 

Det er Byrådets vision, at Sønderborg Kommune sikrer og forbedrer tilgængeligheden til naturen, landskabet og kysterne gennem etablering af sammenhængende stisystemer og offentlig adgang til naturen og kystområderne, også ved hjælp af nye strækninger.

Det er Byrådets vision, at de rige muligheder for udfoldelse af friluftsaktiviteter i Sønderborg Kommune i 2012 er kendt både regionalt, nationalt og internationalt. Et kommunikationsmateriale om stierne og de oplevelsesmomenter de indeholder.

Visionens hensigtserklæringer blev bl.a. udmøntet i en turistpolitisk handleplan gældende for perioden 2012-2017.

 

På opfordring fra Sønderborg kommunes Planafdeling er det vigtigt at få budskabet ud til Egernsundborgerne - via hjemmeside og klubblad - og der skal være opbakning hertil. Måske inddrage Ferieregionen Sønderborg, Danfoss Univers, og andre kulturelle foreninger. Grundejerne bør støtte ideen og være indforstået med en eventuel ekspropriation. Ejendomsmæglere kan anmodes om en vurdering af promenadens betydning for de berørte grundejere. De lokale erhvervsdrivende skal involveres – dette vil nemlig have indflydelse på deres fremadrettede eksistens og ansattes vel.

 

  

Hvordan skal promenaden udføres

 

Promenaden opføres udenfor muren, d.v.s. på selve strandlinien, hvor eksisterende mure så vil danne afgrænsning til de enkelte grundejere. Promenaden må som minimum  placeres 1 m over normal vandstand, således at den ingen steder ligger højere end eksisterende mure. Det betyder ikke noget at promenaden oversvømmes et par gange om året. En højere koteplacering vil dog være at foretrække – men også dyrere. De nuværende bade/bådebroer skal tilsluttes til promenaden. På strækningen er der et par grundforskydninger som er oplagte til udvidede vigeområder med kortvarig opholdplads, men som også kunne rumme Shelters -  mulighed for en overdækning i ly for vejret.

 

Opbygningsforslag:

Promenaden kan eventuel udføres i forskellige tempier afhængig af materialetilkørsel, og kan midlertidig stå med en overfladebelægning som den øvrige Gendarmsti. Senere kan der udføres en afsluttende asfaltbelægning eller lignende.

 

Underlag: 

·         Anvende teglsten fra de lokale teglværker - disse har ofte en del skrottede sten - før i tiden blev de kørt ud på markveje(bl.a. Mindevej til Marina Minde) som stabiliserende underlag af vejen. 

·         betonelementfabrikker har måske vragede elementer, som så enten kunne bruges og knuses. 

·         bygninger i kommunen som skal nedbrydes, her kan anvendes tegl- og betonaffald 

·         kystsikring. Eventuel eksisterende stensætning kan flyttes udenfor stien. Øvrig manglende stensætning kan tilkøres. Hentes ved Landmænd, vognmænd m.m. 

Eventuel miljøskadelige ting i affaldet, f.eks. jern, kabler m.m. fjernes.


eksempel fra Knudsmade

 

 

 Grundafgræsning:

 

Det foreslås en ca. 80-120 cm høj mur opført af forskellige teglsten og formsten fra de lokale teglværker (eventuel sponsoreret). Teglsten i alle farver, sektionsopdelt eller blandet. Heri må indgå forskellige forbandter og fuger, sammensmeltede sten, indmurede figurer, skulpturer, og gamle sten fra de oprindelige teglværker Dithmer, Grønland m.m.

 

klik på billedet for at forstørreMuren foreslås opført af f.eks. murerskolens elever som del af deres opgaveløsninger, og således fortælle om de metoder der anvendtes før i tiden og i dag. Der etableres åbninger i muren til de enkelte grundejeres mulighed for fortsat adgang til bade/bådebroer via promenaden.

 

Samtidig skal muren forberedes til indbygget, solopladet stibelysning af LED. Således skal der ikke føres strømførende kabler.

 

Et kulturelt indslag kunne være at der med jævne afstand i muren opsættes/indmures metal-infotavler med en historisk fortælling om murens opførelse, og/eller netop stedet og byen, dens historie om teglværksindustrien.

Promenaden kan være teglværkernes udstillingsvindue til
 omverden. Som gave til teglværksbyen Egernsund. Det vil yderligere fremhæve at Egernsund er en Havne- og mest driftige teglværksby i Danmark.

Promenaden vil være til stor gavn og fornøjelse - ikke kun for cyklister, kondiløbere, men især for turister og byens borgere.

 

Alle bør bakke op om ideen – byens borgere, områdets erhvervsdrivende, områdets turistforening og kulturelle partnere, samt politikere. Skriv jeres mening til forslaget på www.egernsund.dk

 

Udarbejdet juli 2012

 

Uwe Schmidt

Kystvej 13

6320 Egernsund