Alle i Egernsund kan blive medlem også selvom de ikke er pensionister
kontingenten er pt. 100 kr. pr år.

evt. indmeldelse kan ske til kassereren