JULESTJERNERNES HISTORIE

Nedenstående artikel er lavet ud fra de referater jeg selv har lavet siden jeg startede som kasserer og sekretær i ”STJERNEFORENINGEN” i 1982 og ud fra de ting jeg overtog på det tidspunkt – og jeg er vist nok, den eneste – der har noget liggende.

Der er meget statistik i det efterfølgende – men faktisk giver det et godt billede af hvilke håndværkere og erhvervsdrivende, der har haft deres virke i Egernsund igennem den periode – der har selvfølgelig også været andre – men de har ikke været nævnt som ”sponsorer”.

I materialet, står der ikke noget om – hvem der tog initiativ til Julebelysning i Egernsund – men Jes Paulsen, Johnny Rathje og Chr. Brodersen er nævnt op til flere gange – så de 3 personer får æren af – at der det første år - i 1977 blev ophængt 13 Julestjerner i Egernsund – stjernerne køber man af Felsted Borgerforening for kr. 2.500,-.

Finansieringen sker ved at både firmaer og private yder bidrag på 50 – 300 kr.

I 1978 giver Jes Paulsen tilbud på klargøring af en stjerne til kr. 325,39 incl. moms 20,25 % - oprindelig var det nemlig sådan, at firmaerne selv købte og finansierede den stjerne, der typisk var placeret i nærheden af firmaets bopæl (hvis der var mulighed for tilslutning til gadebelysningen) + de betalte et årligt bidrag på kr. 300 til vedligeholdelse.  Jes’s tilbud var meget specificeret – der blev bl.a. brugt 30 ”banduitstropper”  pr. stjerne. Jes giver også tilbud på opsætning/nedtagning af stjernerne for kr. 1.855,00.

Hvordan Jes i sin tid fik monteret/afmonteret stjernerne vides ikke - men svært må det ha’ været at klare opgaven alene.

I 1981 er vi nu oppe på 21 stjerne ejere. Stjernerne efterses hos Johnny på Brillevej, så de ser præsentable ud. For at spare på udgifterne, vedtager man at ”ejerne” fra 1982 selv skal sørge for opsætning/nedtagning – så Jes alene skal tilslutte lyset. Udskiftning af pærer ska’ den enkelte så vidt mulig også selv klare – så det var en hård kost at sluge for mange – og sikkert årsag til at der i april 1983 indkaldes til ekstraordinært møde på ”Sea Inn” - hvor man bl.a. skulle diskutere omkostninger – udskiftning af gl. fatninger – nemmere måde at montere stjernerne – bøde til de ejere, som ikke deltager aktivt ved opsætningen m.m..

Fremmødet var til at overskue – nemlig 7 personer – så Johnny foreslog at vi lige så godt ku’ nedlægge ”Handel & Håndværk” og sælge stjernerne. Asmus foreslog at ”Handel og Håndværk” sku’ slås sammen med Borgerforeningen (lå på det tidspunkt i dvale) og muligvis ændre navn. Man vedtog ikke at give bøder og med hensyn til nye beslag, vedtog man at kontakte Schumann og Egernsund Maskinfabrik for at få gode ideer. Jes oplyser at fatningerne er ulovlige – og ikke til at skaffe – andre mener at From har dem på lager. En stor del af omkostningerne stammer fra nedfaldne stjerne i den storm, der kom umiddelbart efter opsætningen – så derfor skal der nye beslag til, der kan klare strabadserne.

Af referatet fra 26. nov. 1984 fremgår det, at vi nu er 24 betalende medlemmer og takket være, at flere medlemmer af Egernsund Frivillige Brandværn giver tilsagn om at være behjælpelig med opsætning/nedtagning af stjernerne – så der bliver lavet 2 hold bestående af: Truckholdet: Poul, Gerhard, Åge, Bjarne + Lastbilholdet: Chr. Lorentzen, Ib og Svend Åge + Jes for at tilslutte el og Chr. Brodersen (formanden) kører ”servicevognen” – hvis vi skulle mangle noget.

Vi vedtager at kontakte samtlige de håndværkere/forretningsdrivende, som ikke er medlem – i alt 16 stk. (ja – utroligt - så mange var der faktisk i 1984). Resultatet blev 6 nye bidragsydere – Bisco Spær - Holger Møller - Børge Truelsen - Thorleif Møller - Klietsch - Irene Jacobsen. I forvejen var følgende medlem: Brugsen - Salon Lis – Havnevejens Cafeteria - Chr. Brodersen – Rathjes Bageri – Gundesen – Sparekassen - Sea Inn – Schumann  - Egernsund Maskinfabrik -  H. Busch - Forenede Teglværker - Carl Matzen – Grønland - Harald Møller - Sund-Byg - Hans Bruhn - Jes Paulsen - Robert Rasmussen – Sydbank – Færgegården - Chr. Lorentzen - Gulf Service - Sundgades Kiosk.

Med seks nye stjerneydere, beslutter ”formanden” og ”kassereren” i 1985 - uden afholdelse af møde – at investere i 3 nye stjerner og reparere 3 med nye fatninger, så der fremover kunne komme flere stjerner op i Egernsund. Samtidig foresloges/orienteres de hidtidige ”stjerne ejere” om at stjernerne overdrages til ”Handel og Håndværk” – uden betaling - hvis ingen protesterede – og det gjorde de ikke. Vi ansøger Kommunen om opsætning af 6 stålmaster – idet de gamle telefons pæle forsvinder – bevilges og 3 placeres på Havnevej og 3 på Benediktes vej. Efter at vi har etableret opsætningsholdene er proceduren stort set uændret fra år til år, hvor vi starter med læsning af stjerner hos Brodersen – kaffe, rundstykker, gl. dansk (sponseret af Rathjes Bageri) opsætning og afsluttende en enkelt pølse hos Inger og Robert.  Der kom 3 nye erhvervsdrivende – 2 blev medlemmer – Børge Gildhof (slagter) og Klippestuen.

På nedtagningsdatoen, startede vi altid hos Brodersen, hvor Cathrine sørger for kaffe og rundstykker – og Chr. Får luftet sin ”gamle” dansk – er virkelig levede op til navnet – ku’ være lidt grumset – men den gled alligevel ned.

I 1986 stopper Svend Åge på lastbilholdet – Ejvind Sørensen, Helmut og Ejvind Ludvigsen kommer med på holdene. Formanden oplyser at vi nu har 29 stjerner + 2 der endnu ikke er beviklet. Roberts Døgnkiosk bliver ny medlem og vi søger kommunen om tilskud på 10 tkr. til investering i nye stjerner – uden held. Vi diskuterede om det var nødvendigt med et årligt møde – den dårlige tilslutning taget i betragtning.

I 1987 bevilger Kommunen yderligere 4 stålmaster og Jes, der vedligeholder og skifter pærer, beder til at de stjerner, der skal monteres på de nye master, får nye fatninger (vandtætte), af hensyn til vedligeholdelsen – i grunden fantastisk, at Jes har kunnet klare den tidligere opsætning og nuværende vedligeholdelse uden skrammer. Stjernerne fra Benediktes vej flyttes til Skovparken/Teglparken. Chr. Havde ansvaret for stjernernes tilstand og han garanterer for stjernernes forfatning (ikke fatningerne). Igen et år med 3 nye medlemmer – Sendebudet – El-kontakten og Torben Matthiesen (glarmester). Kuddi indtræder på lastbilholdet.

I 1988 må vi konstatere, at vi skylder Jes 3 tkr., som vi regner med at kunne afvikle i år – om det lykkedes – står der ikke noget om. Jes lufter tanken om at der monteres et stik på masterne og stjernerne – så det fremover er opsætningsholdene, der klarer til og fra kobling af disse stjerner – der bevilges – 100 kr. pr. stjerne – blev dog ikke til noget i første omgang, da der er flere træ master forsvinder. Stort fremmøde til mødet – 19 personer. Ændringer i medlemsskaren er: Bjarne Brodersen indtræder (Chr. Fortsætter som formand) – Anita overtager Havnevejens Cafeteria – Havnevejens Pølsevogn – Erling Hansen bliver medlem. Da vi nu har to elektrikere i Egernsund, vedtager vi at skifte med leverancerne – så Werner skal levere pærerne i år og Jes sørge for udskiftning af defekte pærer (dem var der virkelig mange af). På det tidspunkt gemte vi de pærer der virke ved nedtagningen – og samme ide havde El-kontakten fået – så det år blev pærerne leveret i en zinkbalje uden indpakning.

Selv om vi hvert år afprøvede samtlige ”gamle” pærer inden opsætningen, så gik der ikke lang tid før enkelte pærer strejkede – det var ikke kun det hærværk vi også havde på det tidspunkt – der var årsagen – så det gav ”lidt” ekstra arbejde og ekstra udgifter til veligeholdelsen.

I 1989 er økonomien stadig lidt anstrengt, så kontingentet foreslås forhøjet til 450 kr. som vedtages. Året bød også på 3 nye medlemmer – Sønderborg Rederiaktieselskab, Egernsund VVS og Hans Aage Christensen. Havnevejens pølsevogn stoppede – han sad nu også mest på Færgegården. De ”gamle” pærer afprøves og benyttes på Sundgade – så vi kan se effekten på benyttelse af brugte og nye pærer. Resultatet blev, at vi i 1990 alene brugte nye pærer – kontingentet får endnu et nøk til kr. 500. El-kontakten stopper og Ivan Kirkegaard er nyt medlem. Willy Boysen indtræder som fast mand på truckholdet. Det koster efterhånden kr. 1.400 at fremstille et stk. julestjerne. Kommunen bevilger 4.000 kr. til pærer.

I 1991 er kassebeholdningen efterhånden blevet positiv med kr. 1.737,54 – takket være at Broager Kommune er begyndt at give tilskud til pærerne. Hans Åge fabrikerer nye beslag til masterne. Der laves en oversigt over stjernernes placering + mulige nye steder, når økonomien tillader det. Vi har efterhånden oparbejdet beholdningen af stjerner til 35 – heraf 9 stk. med gamle fatninger.

I 1992 viser statistikken, at vi er nu 29 betalende medlemmer efter at 4 er stoppet og følgende nye er trådt til: Verner Bentzen, Borgerforeningen og Europa til Søs. Verner indtræder samtid på truckholdet – han skal oplæres i tilfælde af afbud.

På mødet, den 25. oktober 1993 på Færgegården, var der følgende nyt: Tommy overtager Rathjes Bageri og fortsætter i samme fodspor med morgenkaffe, den dag vi sætter stjernerne op – Hans Jørgen afløser Jes på det elektriske, og han finder ud af en bedre løsning med tilslutning/afmontering – Kuddi overtager firmaet og fortsætter uændret med levering af lastbil. For god ordens skyld, så har Matzens Teglværk i samtlige år sponseret en truck – både når vi sætter op og tager ned. Vi vedtager at afslutningerne holdes på skift på Færgegården og Havnevejens Cafeteria – begge yder en utrolig god service og lækker mad.

I 1995 vedtages det at fatningerne skal smøres med opvaskemiddel – så det er nemmere at skrue pærerne i. Willy finder en nem løsning og dypper hele pæren i suppen – så det gir’ problemer med overgang i stjernerne – det var måske for nem en løsning. BJ Auto nyt medlem – Hans Åge flytter fra byen. I 1996 stopper Anita med Cafeteria. Træfpunkt på Havnepladsen bliver nyt medlem + den første og foreløbig eneste private bidragsyder starter – nemlig Inge Lise og Bruno Nicolaisen.

Den 29. nov. 1997 holder vi en forsinket 20 års Jubilæumsfest på Færgegården – der deltager 27 – og foreningen betaler en lille del af udgiften. Det var rigtig hyggeligt. Tidligere på året vedtager vi at Marianne bliver kontingent fri – da hun jo nu fremover har glæde af os 2 gange årligt – hvor Marianne leverer et gratis måltid mad. Egernsund Maskinfabrik sponserer nye beslag og bolter.  Kommunen har givet tilsagn om etablering af yderligere 2 standere – Teddy er klar, hvis vi mangler hjælpere – Chr. Jonsson (skibsværftet) nyt medlem – fremover opsættes stjernerne lørdagen før 1. søndag i Advent.

Følgende firmaer har været med fra starten i 1977: Brugsen – Salon Lis – Brodersens Taxa – Rathjes Bageri – Fa. W. Gundesen – Sparekassen – De Forenede Teglværker – Færgegården – Egernsund Maskinfabrik – Jes Paulsen – Carl Matzen – Grønland – Chr. Lorentzen og Sydbank.

Af firmaer der tidligere har støttet men ikke gør det mere nævnes: Kurt Asmussen – Hannes Kiosk – Chr. Clausen – Verner Clausen – Jens Felstedt – Ingvert Johannsen – Marianne Lyck – Olie Madsen – Harald Møller – Kjeld Nielsen – Robert Rasmussen – Heine Schumann – Sund-Byg – Otto Teichert – Andr. Jørgensen – Chr. Byllemos – Bruhn – Willy Christensen – gartner Jensen – Peter Berg Iversen og Sea Inn.

Faktisk helt utroligt – så mange firmaer, der engang har været i Egernsund.

Her slutter lidt om ”STJERNERNES” første 20 leveår – refereret efter lidt hukommelse og referater.

Hvis der er nogen, der kan tilføje eller korrigere oplysningerne, så hører jeg gerne dette.

Ib Funder-Nielsen