Forside      Åbningstider      Historie      Vinterberedskab      Tekniske data      Fotos
  Egernsundbrovej 74 65 18 23
  VHF  kanal 16 & 12
   

Historie                                                                                           se flere fotos under Egernsunds Historie

Planerne om at bygge Egernsundbroen går helt tilbage til 1937
I Egernsund Borgerforenings arkiver findes kopier af skrivelser hvoraf det fremgår at formanden for Gråsten Handelstandsforening 
og skiftende formænd for Egernsund Borgerforeningen med korte mellemrum har skrevet til Trafikministeriet.
I Marts 1953 blev der sendt en cirkulærskrivelse til amtsråd, sogneråd og de forskellige folkevalgte repræsentanter i folketinget 
Her beskrives forhold omkring den gamle færgefart og ønske om en broforbindelse.
På et møde på Alnor kro 19 nov. 1956, hvor bl.a. ministeren for offentlige arbejder, Kaj Lindberg deltog, blev der besluttet at gå 
videre med broprojektet. Herefter arbejdes der med godkendelse af b.la.  vejdirektoratet og  fredningsmyndighederne.
I juli 1961 godkendtes projektet 
I 1962 - 1963 udarbejde revideret projekt, og i slutningen af 1963 meddelte ministeriet at arbejdet kunne påbegyndes i 1964. 
I nov. 64 blev arbejdet udbudt i licitation, og licitationen blev afholdt 3  februar 1965. 
Arbejdet blev overdraget til Monberg & Thorsen A/S og Århus Maskinfabrik
Arbejdet blev sat i gang i begyndelsen af maj 1965


Broen blev indviet 19 juni 1968
af H. K. H. Prinsesse Benedikte
 
I 1996  fik Egernsundbroen en ny bygning i 2 etager, 
og et af europas mest moderne styresystemer til brooplukning. 
Nu overvåges alt elektronisk. 

Egernsundbroen fjernstyres nu fra Sønderborg