Forside      Åbningstider      Historie      Vinterberedskab      Tekniske data      Fotos
  Egernsundbrovej 74 65 18 23
  VHF  kanal 16 & 12
  Brofoged: Niels V Jensen 74 48 58 99 

 Tekniske Data

Broen er 240 m lang og består af et klapfag med ca. 25 m fri gennemsejlingsbredde samt to faste ca. 38 m lange søfag. 
Inde på land fortsætter broen ca. 60 m på begge sider af sundet.
Broens nyttige vejbanebredde er 19 m opdelt i en fire sporet kørebane og to fortove på 2 m
De to klappiller er opført på 14-15 m vand og udført som hule jernbetonpiller, der bagefter er fyldt med sand. 
Disse piller er udført efter et princip der er meget brugt. Ved denne metode rammes funderingspælene fra en flydende rambuk, 
hvorefter man over de færdigrammede pæle pladserer strømpillernes sænkekasser. 
Ved hjælp af trykluft tørlægges arbejdskammeret i den nederste del og dette udstøbes med beton
Strømpillerne er 29 m lange og 21 m høje og 7,4 m brede.
Pillernes nederste 9 m høje del blev støbt på land i omvendt stilling. Ved søsætningen blev de vendt i opret stilling .
Klapfaget er udført med dobbelt klap med fuge ved klapfagets midte og med fast omdrejningsaksel på klappillerne. 
Kontravægten på klaphalen drejer sig ved broens åbning ned i klapkælderen.
Broklapperne er udført som svejste stålkonstruktioner med to hoveddrager og ståldæk
Broklapperne manøvreres ved hjælp af hydrauliske presser med elektrisk pumpemotor. Det hele styres fra brohuset.
De 60 m lange broer inde på land er udført som kontinuerlige jernbetonpladebroer med spændvidde på 12 m på Egernsund siden 
og 6 m på Alnor siden 
Broen er i dag forsynet med et af Europas mest moderne styresystemer til brooplukning.  Nu overvåges alt elektronisk.
På styrepulten, der ses til venstre, kan hele broen betjenes, og  via display kontrolleres alle tekniske detaljer under brooplukning.
Resten at styreteknikken findes i kælderen under broen.