Forside      Åbningstider      Historie      Vinterberedskab      Tekniske data      Fotos
  Egernsundbrovej 74 65 18 23
  VHF  kanal 16 & 12
  Brofoged: Niels V Jensen 74 48 58 99 

Vinterberedskab

Bropersonalet har også den opgave at "styre" vinterberedskabet for Sønderjyllands Amt
Herfra overvåges vejene i hele Sønderjylland konstant
Der måles lufttemperatur, vejtemperaturen, luftfugtighed, dugpunktet o.s.v., mange forskellige steder i Sønderjylland,
og alle disse data samles i store computere i kælderen under Egernsundbroen.
Ud fra alle disse data beregnes en prognose for hvordan vejene forventes at blive inden for de næste timer,
og om der er brug for saltvogne / sneplove og hvor mange der er brug for, og på skærmen man så se hvor det er nødvendigt
at indsætte disse køretøjer. Det er så bropersonalets opgave at alarmere de vagthavende vognmænd så de kan komme i gang med arbejdet.
Computerne beregner også hvor meget salt der skal bruges på vejene og disse data sendes via sattelit til  saltvognenes computerne, som så automatisk indstiller deres spredere til kun at sprede det nødvendige salt. Når saltningen er slut, sendes dataer tilbage til Egernsundbroens computere, der så registrerer hvor meget salt der ligger på vejene og beregner hvornår det er nødvendigt at salte igen.
Computerne er også i konstant forbindelse med DMI, så de også herfra får de nødvendige dataer, for at kunne beregne situationen.

Fra skærmen overvåges hele Sønderjyllands Amts veje,
og herfra kan man også b.la se vejrprognoserne fra DMI

I kælderen under broen står de store computere der beregner prognoserne får det nødvendige vinterberedskab